Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży grających w szachy

Autor:
Agnieszka Fornal-Urban, Anna Kęska, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
191
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
sposób żywienia, młodzi szachiści
Czytaj

Wprowadzenie: Istotnym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na rozwój dzieci, jak również na cechy biologiczne człowieka w późniejszym okresie ontogenezy, jest sposób żywienia. Z uwagi na znaczenie prawidłowego żywienia dla optymalnego rozwoju organizmu i zachowania zdrowia, zasadne jest prowadzenie badań w tym zakresie szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Z dostępnego piśmiennictwa wynika również, że właściwe żywienie odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu wyników sportowych. Cel pracy: Celem badania była ocena sposobu żywienia dzieci i młodzieży grających w szachy. Materiał i metody: Badaniami objęto 75 szachistów w wieku 8-19 lat, w tym 36 dziewcząt (48%) i 39 chłopców (52%). Uczestnikami badań byli słuchacze Ogólnopolskiej Akademii Szachowej, medaliści mistrzostw Europy i świata juniorów, medaliści mistrzostw Polski juniorów oraz członkowie kadry narodowej juniorów. W pracy wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający pytania dotyczące zwyczajowego sposobu żywienia młodych zawodników. Wyniki: Stwierdzono, że zalecaną liczbę 4-5 posiłków w ciągu dnia spożywało tylko blisko 55% osób. Kolejnym zaobserwowanym w badaniach niekorzystnym nawykiem żywieniowym było również opuszczanie pierwszych śniadań przez około 75% ankietowanych, zwłaszcza podczas zawodów. Mniej niż połowa uczestników badań (od 25 do 43%) zadeklarowała, że jada posiłki o stałych porach. Ponadto stwierdzono, że 13,3% szachistów spożywa warzywa i owoce tylko w 1 posiłku w ciągu dnia. Słodycze co najmniej raz dziennie przyjmowało od ok. 22 do 50% badanych osób. Wnioski: Z uwagi na występowanie licznych błędów żywieniowych w badanej populacji szachistów, istnieje pilna potrzeba prowadzenia edukacji w zakresie zasad prawidłowego żywienia zarówno wśród zawodników, jak również wśród ich rodziców i trenerów.