Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany składu ciała u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszych dwóch latach leczenia hormonem wzrostu

Autor:
Anna M. Kucharska, Anna Majcher, Beata Pyrżak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
149
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
leczenie hormonem wzrostu, skład ciała, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: U dzieci najistotniejszym efektem leczenia hormonem wzrostu (GH) jest zwiększenie szybkości wzrastania, natomiast efekt metaboliczny jest ważny w leczeniu dorosłych pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki. Wydaje się jednak, że prawidłowy skład ciała jest także istotnym elementem kształtowania prawidłowej równowagi metabolicznej w dzieciństwie. Cel pracy: Ocena zmian składu ciała i ich związku z efektem wzrostowym u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki podczas pierwszych 2 lat leczenia hormonem wzrostu. Materiał i metody: Zbadano 50 dzieci: 11 dziewcząt i 39 chłopców z częściową somatotropinową niedoczynnością przysadki przed okresem dojrzewania. ?redni wiek pacjentów: 10,1±2,83 roku. Dawka hormonu wzrostu wynosiła 0,17 mg/kg/tydzień. Zmiany składu ciała oceniano przez następujące parametry: BMI, grubość fałdów skórnych obwodów ciała, wskaźnik talia-biodra (WHR). Do obliczeń beztłuszczowej masy ciała (LBM), tłuszczowej masy ciała (FM) wykorzystano wzór Slaughter. Pomiary wykonywano przy rozpoczęciu leczenia, po 3 i 6 miesiącach od jego rozpoczęcia i następnie co 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata leczenia. Wyniki: U większości pacjentów po rozpoczęciu leczenia GH istotnie zwiększyła się LBM i osiągnęła najwyższą wartość po 6 miesiącach leczenia (LBM=85,55%, p<0,05). W następnych miesiącach LBM nieco się obniżyła, ale bez istotności statystycznej w stosunku do wartości po 6 miesiącach leczenia. FM osiągnęła najniższą wartość także po 6 miesiącach leczenia (DFM=4,59%). W dalszych pomiarach nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian. W badanej grupie nie stwierdzono żadnych różnic w BMI. WHR zmieniał się istotnie statystycznie po 24 miesiącach. Stopień zmian LBM i FM nie wykazywał korelacji z nasileniem odpowiedzi wzrostowej na leczenie. Wnioski: 1. Zmiany składu ciała u pacjentów z SNP leczonych hormonem wzrostu dokonują się w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie ustala się równowaga LBM i FM. 2. Antropometryczna ocena składu ciała oparta na pomiarze fałdów tłuszczowych jest przydatną metodą badania zmian LBM i FM zachodzących pod wpływem leczenia hormonem wzrostu u dzieci.