Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sposób postrzegania siebie przez dziecko otyłe w wieku preadolescencji

Autor:
Joanna Radoszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
185
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
poczucie tożsamości, dziecko otyłe w wieku preadolescencji, poczucie kontaktu z samym sobą, poczucie odrębności, poczucie ciągłości czasowej
Czytaj

Wprowadzenie: Poczucie tożsamości to treści psychicznego doświadczania siebie przez człowieka, jego sposób przeżywania własnej odrębności i ciągłości czasowej. Celem pracy była próba odpowiedzenia na pytanie, jakie jest poczucie tożsamości, doświadczane przez dziecko otyłe, w okresie preadolescencji. Materiał i metody: Zbadano 142 dzieci (71 otyłych i 71 szczupłych) w wieku od 5 do 10 lat. Dzieci badano Testem Apercepcji dla Dzieci, wersja z postaciami zwierząt (CAT-A). Test CAT-A składa się z 10 czarno-białych obrazków przedstawiających zwierzęta w różnych sytuacjach, istotnych z perspektywy rozwoju i funkcjonowania dziecka. Wyniki: Wskazano na istnienie specyficznych trudności w doświadczaniu poczucia tożsamości przez dziecko otyłe w odniesieniu do: poczucia kontaktu z samym sobą, poczucia odrębności i poczucia ciągłości czasowej. Dzieci otyłe: 1. częściej mają ograniczony kontakt z treścią przeżyć, 2. rzadziej aniżeli szczupłe doświadczają własnej odrębności psychicznej, 3. rzadziej odnoszą się do przyszłości, częściej koncentrują się wyłącznie na aktualnych przeżyciach. Wnioski: 1. Istnieje związek pomiędzy objawem somatycznym – otyłością a trudnościami emocjonalnymi dziecka otyłego. 2. Otyłość dziecka może utrudniać doświadczenie okresu adolescencji i realizowanie zadań rozwojowych z nim związanych.