Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Autor:
Wioleta Umławska, Joanna Michałowska, Maria Podwysocka-Harasimowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
164
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, rozwój fizyczny, wzrost i masa ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (mizs) jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej wieku rozwojowego. Celem pracy była ocena poziomu rozwoju fizycznego oraz budowy ciała dzieci z mizs w zależności od klinicznej postaci choroby oraz rodzaju stosowanej terapii leczniczej. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane antropometryczne oraz informacje uzyskane z wywiadu lekarskiego dla 82 dzieci w wieku 4-18 lat z mizs. Badani byli pacjentami Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego „Promyk Słońca” we Wrocławiu. ?redni wiek trwania choroby wyniósł 2,9±2,8 roku. W trakcie wykonywania pomiarów, badane dzieci charakteryzowała nieznaczna aktywność choroby bądź też były one w okresie remisji. Dane pomiarowe standaryzowano względem układu odniesienia, który stanowiły pomiary somatyczne dzieci i młodzieży warszawskiej. Wyniki: Badane dzieci z mizs tylko nieznacznie ustępowały wysokością i masą ciała swoim zdrowym rówieśnikom. Istotne statystycznie różnice zaobserwowano jedynie w budowie klatki piersiowej (węższa i mniej wysklepiona) oraz wartościach wskaźnika biodrowo-barkowego (szersze biodra w odniesieniu do szerokości barków). Odnotowano stosunkowo niski odsetek dzieci niskorosłych (6%). Najniższy poziom rozwoju fizycznego charakteryzował badanych z systemową postacią mizs a także leczonych glikokortykosteroidami dłużej niż rok. Wnioski: Zaobserwowano wyraźny, dodatni związek pomiędzy zaburzeniem rozwoju somatycznego a przewlekłym leczeniem glikokortykosteroidami.