Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena prawidłowej masy ciała dziewcząt z zespołem Turnera za pomocą wskaźnika masy ciała

Autor:
Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Romuald Stupnicki
Typ:
type 10
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
144
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, BMI, tłuszcz, ocena masy ciała
Czytaj

Celem pracy była ocena zasadności stosowania wskaźnika masy ciała (BMI) do określenia prawidłowej masy ciała dziewcząt z zespołem Turnera (ZT). Materiał i metody: Badaniami objęto 36 dziewcząt z zespołem Turnera w wieku 10-14 lat. Dokonano pomiarów wysokości i masy ciała, wysokości siedzeniowej oraz oceniono zawartość tłuszczu metodą bioimpedancji (Bodystat 5000). Zawartość tłuszczu dziewcząt z zespołem Turnera odniesiono do norm zdrowych dziewcząt wyznaczonych na potrzeby tego opracowania. Wyniki: W odniesieniu do norm wyznaczonych dla zdrowej populacji dziewcząt, 50% dziewcząt z zespołem Turnera charakteryzuje się nadmierną tkanką tłuszczową. Biorąc pod uwagę wskaźnik BMI, tylko 14% tych dziewcząt znalazło się w przedziale osób z nadwagą, 33% zakwalifikowano do grupy z prawidłową masą ciała i 3% z niedowagą. Podobną prawidłowość zaobserwowano w grupie dziewcząt z zespołem Turnera o niskiej zawartości tłuszczu (ok. 8%), gdzie na podstawie wskaźnika BMI wszystkie dziewczęta zostały zakwalifikowane do grupy o prawidłowej masie ciała. Ponadto, stwierdzono istotną ujemną zależność (r=-0,707), między zawartością tłuszczu a wysokością siedzeniową dziewcząt z zespołem Turnera. Podsumowanie i wnioski: Nieuzasadnione wydaje się stosowanie wskaźnika BMI do oceny prawidłowej masy ciała dziewcząt z zespołem Turnera, ponieważ nie odzwierciedla on względnej zawartości tłuszczu w ciele. Zaobserwowana niezgodność klasyfikacji na podstawie zawartości tłuszczu i wskaźnika BMI, może być także spowodowana zaburzonymi proporcjami ciała dziewcząt z zespołem Turnera.