Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chory z migotaniem przedsionków w praktyce klinicznej i ambulatoryjnej - co mówią wytyczne?

Autor:
Beata Wożakowska-Kapłon, Radosław Bartkowiak, Alicja Stępień
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
222
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, wytyczne, antykoagulacja
Czytaj

Migotanie przedsionków, najczęściej spotykana w praktyce klinicznej arytmia, kojarzy się ze zwiększonym ryzykiem udaru, niewydolności serca i śmiertelności ogólnej. Pacjenci z trzepotaniem przedsionków mają zbliżone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych do pacjentów z migotaniem i powinni być podobnie traktowani pod względem profilaktyki doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Istnieje duża potrzeba poprawy standardu opieki nad pacjentami z migotaniem przedsionków i szerszego wprowadzenia do praktyki klinicznej i ambulatoryjnej zaleceń i rekomendacji dotyczących leczenia tej arytmii. Najważniejszym zadaniem dla lekarza jest oszacowanie ryzyka zakrzepowo-zatorowego u chorego z migotaniem przedsionków. Leczenie pochodnymi kumaryny jest zalecane u pacjentów z co najmniej 2 średnimi lub jednym dużym czynnikiem ryzyka udaru. Aspirynę rekomenduje się u chorych z niskim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym lub u pacjentów z przeciwwskazaniami do pochodnych kumaryny. Zaleca się comiesięczną kontrolę INR. W zależności od objawów, kontrola częstotliwości rytmu może być strategią preferowaną u osób starszych z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą serca, natomiast podejmowanie prób przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego jest uzasadnione u pacjentów młodszych, zwłaszcza z izolowanym migotaniem przedsionków lub z postacią napadową arytmii.