Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Na pograniczu szlaków metabolizmu kostnego i patologii układu sercowo-naczyniowego - osteoprotegryna

Autor:
Tomasz Adamczyk, Katarzyna Mizia-Stec, Magdalena Mizia, Maciej Haberka, Zbigniew Gąsior
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
223
Strona końcowa:
226
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
mineralizacja, osteoprotegryna, układ sercowo-naczyniowy
Czytaj

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz aktywność białek z rodziny czynnika martwicy nowotworów (tumornecrosis factor-1W] i niektórych cytokin prozapalnych wydają się być podłożem ieprawidłowej mineralizacji i wapnienia strukturach miękkotkankowych. Procesy te stanowią istotny element patologicznej przebudowy ścian naczyń tętniczych i aparatu zastawkowego serca, związanej z wiekiem. W ostatnim okresie postuluje się udział osteoprotegryny (osteoprotegerin - OPG) i osi OPG/RANK/RANKL w procesach patologicznej mineralizacji. Białka te mają pełnić rolę modulatorów i bezpośrednio regulować aktywność komórek kościotwórczych i kościogubnych. Mechanizm działania wymienionych czynników opiera się na współzawodnictwie w wiązaniu poszczególnych, dedykowanych receptorów oraz na bezpośrednim wpływie na komórki śródbłonka (endothelial cells - ECs) i komórki mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych (vascular smooth muscle cells - VSMCs). Wykazana w badaniach in vitro przeciwmiażdżycowa i naczynioprotekcyjna rola OPG nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w badaniach prowadzonych in vivo. Jej wysokie stężenie u chorych z rozpoznaną patologią układu sercowo-naczyniowego może być zarówno mechanizmem obronnym jak i procesem pierwotnym. W pracy przedstawiono podsumowanie aktualnych danych na ten temat.