Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola białka C-reaktywnego w chorobie niedokrwiennej serca

Autor:
Łukasz Karpiński, Maria Witkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
230
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
białko C-reaktywne, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Poglądy na rolę białka C-reaktywnego (CRP) w procesach zapalnych ustroju uległy ewolucji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Białko to, uważane niegdyś tylko za niespecyficzny lecz czuły wskaźnik systemowej reakcji zapalnej, na skutek zgromadzonych dowodów eksperymentalnych i badań epidemiologicznych awansowało do roli mediatora, bezpośrednio uczestniczącego w patogenezie miażdżycy i jej powikłań oraz istotnego wskaźnika prognostycznego u osób z chorobą niedokrwienną serca. Choć wyniki najnowszych badań i metaanaliz zdają się nie potwierdzać stwierdzanej wcześniej znacznej siły prognostycznej CRP w przewidywaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych, to z drugiej strony najnowsze doniesienia o możliwości nasilenia przez CRP uszkodzenia niedokrwionego miokardium i korzystnego terapeutycznie zablokowania jego działania w czasie takiego epizodu, rzucają nowe światło na rolę tego białka w chorobie niedokrwiennej serca.