Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ obturacyjnego bezdechu sennego na choroby sercowo-naczyniowe: częstość, występowanie, przebieg kliniczny, rokowanie

Autor:
Barbara Uznańska, Małgorzata Kurpesa
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
235
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
obturacyjny bezdech senny, choroby sercowo-naczyniowe
Czytaj

Obturacyjny bezdech senny (OSA) to dość powszechna patologia, która może powodować lub nasilać choroby układu sercowo-naczyniowego. Bezdech senny powoduje zaburzenia regulacji autonomicznej, rozciągające się także na okres czuwania. OSA wiąże się z obecnością przerostu mięśnia sercowego i dysfunkcją lewej komory. Jest on również związany z rozwojem nadciśnienia płucnego. Bezdech występuje częściej u pacjentów z migotaniem przedsionków i sprzyja jego nawrotom. Związek między chorobą niedokrwienną serca a obecnością obturacyjnego bezdechu sennego jest niezależny od płci, wieku, BMI, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. OSA nierzadko występuje u osób z nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza u pacjentów otyłych, z nadciśnieniem opornym na leczenie i u tzw. non-dippers. Wytyczne ESH/ESC z 2007 r. podkreślają znaczenie OSA jako przyczyny wtórnego nadciśnienia. Związek bezdechu z ryzykiem udaru mózgu jest silniejszy, niż z ryzykiem zawału serca. W pracy zaprezentowano aktualne możliwości diagnostyki i leczenia OSA. Oprócz złotego standardu - badania polisomnograficznego - w postępowaniu diagnostycznym można wykorzystać 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. Złotym standardem w leczeniu OSA, redukującym ryzyko sercowo-naczyniowe, jest terapia CPAP.