Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Układ urotensyny 2 - potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Autor:
Radosław Dębiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
242
Strona końcowa:
244
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
urotensyna 2, miażdżyca tętnic, rokowanie
Czytaj

Urotensyna 2 jest peptydem uważanym obecnie za potencjalnie najsilniejszy czynnik wazokonstrykcyjny, wykazującym duży i zróżnicowany wpływ na łożysko naczyniowe. Stwierdzenie podwyższonych poziomów UT2 w różnych stanach chorobowych, takich jak: niewydolność serca, schyłkowe stadium przewlekłej choroby nerek czy cukrzyca spowodowało, że układ ten jest obecnie obiektem intensywnych badań pod kontem potencjalnego wykorzystania w warunkach klinicznych. W pracy zaprezentowano najnowsze doniesienia, dotyczące patofizjologicznego znaczenia i możliwości wykorzystania urotensyny w warunkach klinicznych.