Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wymiana zastawki aortalnej i opuszki aorty wstępującej przy użyciu dwóch protez: bioprotezy i protezy dakronowej u 47-letniego mężczyzny. Opis przypadku

Autor:
Maciej Rachwalik, Josephine Wright, Vaja Chandrasekaran
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
248
Strona końcowa:
250
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aorta wstępująca, tętniak, proteza, zastawka aortalna dwupłatkowa, zaburzenia rozwoju tkanki łącznej
Czytaj

W pracy zaprezentowano przypadek 47-letniego mężczyzny z łagodnym, wrodzonym niedoborem kolagenu w tkance łącznej, który przebył złożony zabieg wymiany zastawki aortalnej oraz opuszki aorty wstępującej i aorty wstępującej. Przedoperacyjne transtorakalne badanie echokardiogra-ficzne wykazało poszerzoną zatokę Valsalwy 4,3 cm, pierścień aortalny 3,0 cm, połączenie opuszkowo aortalne 4,0 cm. Aorta wstępująca okazała się być także poszerzona, łuk aorty wstepującej zwężał się jednak do średnicy 3,0 cm. Zastawka aortalna była zastawką dwupłatkową z dużego stopnia niedomykalnością. Do wymiany zastawki aortalnej i opuszki aorty użyto ksenograftu - świńskiej zastawki bezstentowej, zaś do rekonstrukcji aorty wstępującej użyto bioprotezy. Powszechnie akceptowana wydaje się być wymiana zastawki aortalnej na mechaniczną i wszczepienie protezy aorty wstępującej, jednak ta technika budzi pewne kontrowersje. Zaprezentowana metoda została wybrana, gdyż dawała stosunkowo młodemu pacjentowi możliwość kontynuacji aktywnego trybu życia i nie stwarzała konieczności antykoagulacji. Opisano skrótowo techniką operacyjną oraz technikę protekcji mięśnia sercowego. W omówieniu zaprezentowano pozycje z literatury, dotyczące techniki naprawy poszerzonej opuszki aortalnej i aorty wstępującej.