Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaciskające zapalenie osierdzia u pacjenta z zespołem Bourneville'a-Pringle'a

Autor:
Wojciech Gilewski, Władysław Sinkiewicz, Danuta Karasek, Issa Fares
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
252
Strona końcowa:
255
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zaciskające zapalenie osierdzia, zespół Bourneville'a-Pringle'a, echokardiografia przezklatkowa
Czytaj

W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z rzadkim zespołem genetycznym Bourneville'a-Pringle'a, u którego po ustąpieniu objawów wysiękowego zapalenia osierdzia obserwowano nawracanie płynu w obu jamach opłucnowych. Pulmonologiczna diagnostyka obrazowa oraz analiza laboratoryjna płynu nie pozwoliła na postawienie właściwej diagnozy. Wykonane badanie echokardiograficzne umożliwiło rozpoznanie zaciskającego zapalenia osierdzia (ZZO). W pracy opisano kilka typowych dla tej jednostki chorobowej parametrów echokardiograficznych, które mogą zostać niezauważone podczas rutynowego badania. Pacjenta zakwalifikowano do zabiegu kardiochirurgicznego, po którym nastąpiła poprawa stanu zdrowia.