Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Gruźlica skóry w materiale Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku - analiza przypadków i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Agnieszka Beata Serwin, Marta Piaścik, Ewa Świdzińska, Ewa Musiałkowska, Dominik Masny, Bożena Chodynicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
200
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
gruźlica toczniowa, gruźlica rozpływna, powikłania, diagnostyka, leczenie
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była analiza kliniczna i epidemiologiczna przypadków gruźlicy skóry zdiagnozowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii UM w Białymstoku w latach 1994-2007 oraz porównanie ich z danymi piśmiennictwa. Materiał i metody: Oceniono 9 przypadków gruźlicy skóry rozpoznanych na podstawie obrazu klinicznego, wyników badania histopatologicznego oraz innych badań laboratoryjnych. Przeanalizowano prawdopodobny sposób zakażenia skóry, odmiany kliniczne schorzenia, trudności diagnostyczne, przebieg i powikłania. Wyniki: W badanym okresie zdiagnozowano 7 przypadków gruźlicy toczniowej i 2 gruźlicy rozpływnej. Czas trwania zmian skórnych wynosił od 3 mies. do 78 lat. ?rednia wieku pacjentów w momencie hospitalizacji wynosiła 72,2 roku. W jednym przypadku potwierdzono rozpoznanie dodatnim wynikiem badania bakteriologicznego. U żadnego pacjenta nie wykazano aktualnie współistniejącej gruźlicy narządów wewnętrznych. Głównym powikłaniem, obserwowanym u 4 pacjentów, był rozwój zmian nowotworowych w ogniskach gruźlicy lub w bliznach. Wnioski: Gruźlica skóry jest rzadką jednostką chorobową w praktyce dermatologicznej, ale coraz częstsze i masowe migracje ludności, a także pan¬demia zakażenia HIV i AIDS sugerują, że znajomość form klinicznych gruźlicy skóry, ich patogenezy oraz zasad diagnostyki i leczenia jest dla dermatologa niezbędna.