Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wystąpienie pęcherzycy liściastej u pacjentki chorej na łuszczycę pospolitą

Autor:
Anna Neneman, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
218
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca liściasta, łuszczyca
Czytaj

W niniejszej pracy autorzy opisali przypadek pacjentki od wielu lat chorej na łuszczycę pospolitą, leczonej na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódz¬kiego w Poznaniu z powodu pęcherzycy liściastej. Pęcherzyca pojawiła się u chorej w wieku 70 lat, natomiast od około 40 lat cierpiała ona z powodu łuszczycy. Pęcherzyca liściasta należy do pęcherzowych chorób skóry o podłożu autoimmunologicznym i w większości przypadków dotyczy osób w 5.-6. dekadzie życia. Łuszczyca jest często występującą dermatozą, dotyczącą ok. 1,5-3% światowej populacji. W jej etiopatogenezie pewną rolę odgrywają również procesy autoimmunologiczne. Wiele prac wskazuje na związek łuszczycy i chorób pęcherzowych skóry. Najczęstszą dermatozą pęcherzową współwystępującą z łuszczycą jest pemfigoid pęcherzowy (bullous pemphigoid), podczas gdy związek łuszczycy z pęcherzycą jest raczej sporadycznie opisywany. Z pewnością leczenie obu schorzeń istniejących jednocześnie stwarza poważne trudności terapeutyczne. Musi być ono pro¬wadzone z zachowaniem szczególnych rygorów i pilnej obserwacji, z powodu zagrożenia wystąpieniem łuszczycy krostkowej (zaostrzenia możliwego z powodu ogólnej steroidoterapii).