Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowa choroba spowodowana przez nieprawidłowo stosowaną terapię

Autor:
Teodora Gregurek-Novak, Vlatka Čavka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
221
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
działania niepożądane, glikokortykosteroidy, warfaryna
Czytaj

Opisano przypadek 78-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Kliniki Dermatologii z powodu wielopostaciowych zmian skórnych, głównie wynaczynień, nadżerek i strupów umiejscowionych na ramionach. Dodatkowo na twarzy obecne były zmiany typu photodermatitis, a na podudziach cechy niewydolności żylnej (dermatitis hypostasica). Na podstawie wywiadu oraz danych z dokumentacji lekarskiej ustalono, że chora bardzo długo stosowała miejscowo fluorowane kortykosteroidy oraz doustnie amiodaron z powodu migotania przedsionków serca, a ponadto warfarynę. Leczenie to nie było odpowiednio kontrolowane przez lekarzy. U opisywanej pacjentki doszło do powstania obrazu klinicznego „nowej", nieopisanej dotąd dermatozy, która była wynikiem nałożenia się działań niepożądanych trzech leków. Działania niepożądane są to zjawiska wywołane przez stosowane leki. Stan, do jakiego doszło u opisanej pacjentki, był następstwem zapisania leków do używania przewlekłego bez dostatecznego poinformowania pacjentki o grożących działaniach niepożą¬danych. Długotrwałe stosowanie miejscowe kortykosteroidów, doustnych antykoagulantów (warfaryna) oraz amiodaronu doprowadziło do wielu działań niepożądanych z zajęciem skóry i prawdopodobnym zajęciem innych narządów.