Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Techniki relaksacyjne w psychodermatologii

Autor:
Jarosław Bogaczewicz, Anna Kuryłek, Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
223
Strona końcowa:
225
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
psychologia, dermatologia, techniki relaksacyjne, trening autogenny, biofeedback
Czytaj

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że techniki relaksacyjne stanowią cenne uzupełnienie tradycyjnego leczenia chorób psychoderma-tologicznych. Techniki relaksacyjne zmierzają do kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, utrzymania równowagi emocjonalnej, łagodzenia nasilenia niektórych objawów (świądu) oraz poprawiają ogólną jakość życia w zakresie funkcjonowania psychospołecznego chorych. Artykuł przedstawia w zarysie opis wybranych technik relaksacyjnych oraz możliwości zastosowania ich w leczeniu chorób psychodermatologicznych.