Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół metaboliczny w łuszczycy

Autor:
Olivia Komorowska, Kamila Grabińska, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Agata Maciejewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
230
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, zespół metaboliczny, czynnik martwicy nowotworów alfa, wskaźnik masy ciała (BMI)
Czytaj

Zespół metaboliczny (ZM) stanowi zbiór zaburzeń metabolicznych i hormonalnych zwiększających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wykazano, że zespół metaboliczny często współistnieje z łuszczycą. U podłoża obu tych stanów leży przewlekły proces zapalny, w którym szczególną rolę odgrywa czynnik martwicy nowotworów (TNF-a). Badania wykazały, że występowanie zespołu metabolicznego u chorych na łuszczycę zwiększa ryzyko zgonu, dlatego no¬woczesne jej leczenie powinno polegać na połączeniu efektu przeciwzapalnego z działaniem chroniącym pacjentów przed wystąpieniem tego zespołu i jego powikłań. Suplementacja kwasem foliowym w terapii metotreksatem oraz leki biologiczne wydają się spełniać te założenia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat patogenetycznego związku zespołu metabolicznego z łuszczycą, a także jego leczenia i profilaktyki.