Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Spostrzeżenia ze zjazdu Post International Investigative Dermatology 2008 Satellite International Meeting on Autoimmune Bullous Diseases w Otsu, Japonia

Autor:
Marian Dmochowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
235
Strona końcowa:
235
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Spostrzeżenia ze zjazdu Post International Investigative Dermatology 2008 Satellite International Meeting on Autoimmune Bullous Diseases w Otsu, Japonia
Czytaj

W dniach 17-19 maja 2008 r. uczestniczyłem w Post IID 2008 Satellite International Meeting on Autoimmune Bullous Diseases zorganizowanym w Otsu w Japonii. Zjazd ten był kolejnym w cyklu zjazdów odbywających się w odstępach kilkuletnich i poświęconych autoimmunizacyjnym dermatozom pęcherzowym, na których badacze mający doświadczenie kliniczno-laboratoryjno-badawcze wymieniają się poglądami na temat tych chorób. Ciekawe było doniesienie przedstawiające oryginalne dane, w którym zbadano naturę białka p200, będącego autoantygenem w pemfigoidzie p200 (anti-p200 pemphigoid). Oczywistymi kandydatami były białka o masie 200 kDa, jednak uprzednio wykazano, że nidogen-2 nie jest tym poszukiwanym autoantygenem (1). Obecnie stwierdzono, że tymże autoantygenem jest laminina y 1, a autoepitop znajduje się we fragmencie karboksykońcowym domeny spiralnie zwiniętej (coiled-coil) tego białka, która to domena zdaje się być istotna dla interakcji konformacyjnych w układzie lamininaintegryna (2). Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich latach ukazują się doniesienia o chorych ze współistnieniem autoimmunizacji wobec antygenu p200 i innych białek granicy skórno-naskórkowej (dermo-epidermal junction, DEJ) wykrywanej techniką immunoblotingu (3-5), co może utrudniać diagnostykę takich przypadków technikami obrazowymi. Zaprezentowano dane o tym, że BP180, lecz nie BP230, ulega ekspresji w jelicie i jest najobficiej wytwarzany w komórkach kosmków jelitowych oraz że tworzy tamże czynnościowe kompleksy z plektyną integryną