Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo - obecny stan wiedzy

Autor:
Marcin Michalak, Zenon Huczek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
308
Strona końcowa:
312
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia takotsubo, stres psychiczny, ostry zespół wieńcowy
Czytaj

Kardiomiopatia takotsubo (KT) jest nowym, interesującym zespołem chorobowym i jednocześnie jednym z istotnych elementów diagnostyki różni¬cowej ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Początkowo opisany przez badaczy japońskich zespół objawów, jest dziś rozpoznawany na całym świecie u 1 -2% pacjentów przyjętych z wstępnym rozpoznaniem OZW. Zgodnie z definicją u pacjentów z KT obserwuje się przejściowe zaburzenia kurczliwości lewej komory, takie jak: hipokineza lub akineza środkowych segmentów i koniuszka, podczas gdy segmenty podstawne kurczą się prawidłowo, a w tętnicach wieńcowych nie stwierdza się istotnych zwężeń. Etiologia kardiomiopatii takotsubo wciąż nie jest w pełni poznana. Obecnie najbardziej prawdopodobną przyczyną KT wydaje się być skurcz mikrokrążenia wieńcowego oraz bezpośrednie uszkodzenie mięśnia sercowego indukowane przez wyrzut katecholamin na skutek silnego stresu emocjonalnego lub fizycznego. Główne dolegliwości przy przyjęciu to ból w klatce piersiowej i duszność. W EKG obecne są nowe zmiany, takie jak: uniesienie odcinka ST lub odwrócenie załamków T, a w badaniach dodatkowych można stwierdzić niewielki wzrost stężenia markerów martwicy mięśnia sercowego. Nie ma ustalonych schematów postępowania w KT, a terapia objawowa prowadzi w większości przypadków do pełnego wyleczenia, rzadko również obserwuje się nawroty choroby.