Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dostępne metody oceny zjawiska aspirynooporności i jego znaczenie w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową

Autor:
Marek Postuła, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Agnieszka Strzelak, Marek Rosiak, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
313
Strona końcowa:
319
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kwas acetylosalicylowy, aspirynooporność, choroba wieńcowa
Czytaj

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się zjawisku oporności na leki przeciwpłytkowe. Opornością na kwas acetylosalicylowy (ASA) nazywamy zaburzenia adhezji i agregacji wynikające z niepełnego zahamowania przez ASA syntezy tromboksanu A2 (TXA2). Do jej diagnozowania służą testy oceny funkcji płytek, m.in. LTA - agregometria optyczna, VerifyNow®, analizator funkcji płytek PFA-100™ oraz pomiar stężenia 11 -dehydro-thromboksanu B(2) w moczu. W populacji chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi aspirynooporność, oceniana za pomocą różnych metod, wiąże się ze zwiększeniem ryzyka przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Obecnie jednak brak jest jednoznacznych wytycznych dotyczących oceny zjawiska oraz postępowania w celu poprawy rokowania, a pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego nie powinni mieć rutynowo wykonywanych testów oporności na ASA. Chociaż Europejskie i Polskie Towarzystwa Kardiologiczne nie zalecają rutynowego monitorowania funkcji płytek krwi w trakcie terapii ASA, to w przypadku chorych obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, z powtarzającymi się pomimo przewlekłego leczenia przeciwpłytkowego incydentami zakrzepowymi, wykonanie oznaczenia funkcji płytek krwi może być uzasadnione. Poniższy artykuł opisuje zjawisko oporności na ASA z uwzględnieniem definicji, częstości, diagnostyki oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia.