Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie czasu w leczeniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Autor:
Agata Bielecka-Dąbrowa, Magdalena Wierzbicka
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
320
Strona końcowa:
325
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), terapia fibrynolityczna, późna angioplastyka wieńcowa, czas od przyjęcia do pierwszej inflacji balonu
Czytaj

Wczesna kwalifikacja do reperfuzji zamkniętej tętnicy odpowiedzialnej za zawał serca (dozawałowej) poprawia przeżycie u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Bezpośrednia przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) wykazuje wyższą skuteczność nad terapią fibry-nolityczną, której warunkiem najbardziej wyrażonej skuteczności wewnątrzszpitalnej i odległej jest jej wdrożenie przed upływem 2-3 godz. Jest oczywiste, że wykonanie PCI we wczesnym okresie, lepiej niż fibrynoliza, przywraca przepływ wieńcowy w tętnicy dozawałowej i w efekcie prze¬kłada się na lepsze wyniki wczesne i odlegle. Opóźnienie czasu od kwalifikacji do inflacji balonu (door-to-balloon time) w wielu badaniach miało jednak wpływ na pogorszenie wyników interwencji zabiegowej. Zaplanowane na przyszłość badania będą miały na celu optymalizację kwalifikacji do PCI u coraz większej liczby chorych z zawałem serca poprzez skrócenie czasu do skutecznej interwencji zabiegowej także w wyniku optyma¬lizacji postępowania od początku objawów zawału do kontaktu z personelem medycznym przez powszechną edukację społeczeństwa na temat objawów ostrego zespołu wieńcowego (OZW) i jego konsekwencji.