Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby układu krążenia - odrębności wieku podeszłego

Autor:
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
326
Strona końcowa:
331
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pacjenci w starszym wieku, zmiany związane z wiekiem, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, migotanie przedsionków
Czytaj

W odróżnieniu od procesów chorobowych starzenie się jest zjawiskiem fizjologicznym, które dotyczy w równym stopniu wszystkich osobników danego gatunku, ma charakter postępujący i jest nieodwracalne (przynajmniej na obecnym etapie wiedzy). Konsekwencją procesu starzenia się człowieka jest szereg zmian strukturalnych i czynnościowych zachodzących w jego organizmie, które dotyczą również układu sercowo-naczyniowego. Jednocześnie wraz z wiekiem zwiększa się częstość występowania chorób układu krążenia, które u osób po 65 r.ż. są najczęstszą przyczyną zgonu. Zróżnicowanie zjawisk zależnych od „normalnego" procesu starzenia się i objawów chorobowych związanych z podeszłym wiekiem często nie jest łatwe. Zwykle nakładają się na siebie, co powoduje, iż zarówno mechanizmy patofizjologiczne jak i kliniczna prezentacja schorzeń kardiologicznych są odmienne niż pośród pacjentów młodszych. Niniejsza praca przedstawia najczęściej występujące u osób starszych choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, migotanie przedsionków, zwężenie zastawki aorty i niewydolność serca. Szczególną uwagę zwrócono na odmienności dotyczące przebiegu klinicznego oraz problemy diagnostyczne i terapeutyczne spotykane u pacjentów w podeszłym wieku.