Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stosowanie statyn i ezetimibu a ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową

Autor:
Ewa Szymczyk, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
332
Strona końcowa:
334
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
statyny, ezetimib, choroba nowotworowa
Czytaj

Prowadzone od ponad 30 lat badania in vitro i in vivo nad statynami wykazały oprócz ich plejotropowego wpływu na układ sercowo-naczyniowy, także działanie cytostatyczne i cytotoksyczne wobec różnych typów komórek nowotworowych. Rozbudziło to nadzieje na stosowanie tej grupy leków w prewencji i leczeniu nowotworów. Jednocześnie opublikowano prace przemawiające za przeciwnym, kancerogennym działaniem statyn. Wobec licznych kontrowersji w niniejszej pracy przedstawiono wybrane, najistotniejsze doniesienia z ostatnich miesięcy dotyczące wpływu stosowania statyn na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Dodatkowo omówiono wyniki badań: SEAS, SHARP i IMPROVE-IT z zastosowaniem ezetimibu - nowego leku hipolipemizującego, hamującego wchłanianie cholesterolu z jelit. Podsumowując należy stwierdzić, że większość badań dowodzi obojętnego lub słabego ochronnego wpływu statyn na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Jednocześnie należy podkreślić, że statyny pozostają nadal jedną z najważniejszych grup leków kardiologicznych o silnym działaniu korzystnie modyfikującym profil lipidowy organizmu, jak i również o udowodnionym działaniu przeciwzapalnym, przeciwzakrzepowym i profibrynolitycznym.