Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odcewnikowe infekcyjne zapalenie wsierdzia u młodego chorego leczonego hemodializami

Autor:
Michał Ciurzyński, Patrycja Ozdowska, Barbara Lichodziejewska, Wiesław Kania, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
343
Strona końcowa:
345
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
infekcyjne zapalenie wsierdzia, hemodializa, echokardiografia, schyłkowa niewydolność nerek
Czytaj

22-letni mężczyzna ze schyłkową niewydolnością nerek własnych, leczony od około roku hemodializami przy użyciu cewnika czasowego założonego do żyły głównej górnej został przyjęty do Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu trwających od kilku dni stanów podgorączkowych, bez innych cech infekcji. Przy przyjęciu chory był w stanie ogólnym dość dobrym, bez gorączki. Stwierdzono miarową czynność serca 86/min. Zwracał uwagę głośny szmer rozkurczowy w polu osłuchiwania zastawki aortalnej. Nie obserwowano klinicznych cech niewydolności serca. W badaniach laboratoryjnych wykazano podwyższone stężenie CRP (59,9 mg/L). Na podstawie dodatnich posiewów krwi (Enterococcus faecium) oraz wegetacji na płatkach zastawki aortalnej uwidocznionych w badaniu echokardiograficznym rozpoznano infekcyjne zapalenie wsierdzia. Ze względu na istotną niedomykalność aortalną rozważono konieczność leczenia operacyjnego. Po konsultacji kardiochirurgicznej zdecydowano się na kontynuację postępowania zachowawczego i monitorowanie stanu hemodynamicznego pacjenta oraz kontrole echokardiograficzne. W trakcie hospitalizacji uzyskano poprawę stanu ogólnego, normalizację wskaźników stanu zapalnego oraz jałowe kontrolne posiewy krwi. W wykonywanych w odstępach tygodniowych kontrolnych badaniach echokardiograficznych obserwowano stopniowe zmniejszanie wymiarów wegetacji.