Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Wielokanałowego Monitorowania Impedancji ?ródprzełykowej (MII-pH) u dzieci z przewlekłymi schorzeniami oun kwalifikowanych do gastro-/jejunostomii

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
285
Strona końcowa:
290
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
impedancja wewnątrzprzełykowa, żywienie enteralne, gastrostomia, zaburzenia neurologiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Żywienie enteralne jest uznaną formą poprawy stanu odżywienia w grupie pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego. Niektórzy autorzy wskazując jednak na wysoką częstość występowania refluksu żoładkowo-przełykowego w tej grupie dzieci, zalecają jednoczesne wykonywanie gastrostomii i fundoplikacji. Wobec braku kontrolowanych badań jest to zagadnienie kontrowersyjne. Cel pracy: Ocena występowania refluksu żoładkowo-przełykowego metodą wielokanałowego pomiaru impedancji wewnątrz-przełykowej (MII) oraz tolerancji klinicznej żywienia dojelitowego u dzieci z przewlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego (oun), kwalifikowanych do wytworzenia przetok odżywczych. Materiał i metody: Analizą objęto grupę 14 dzieci w wieku 4-16,7 lat z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego oraz ze współistniejącymi zaburzeniami stanu odżywienia i/lub zaburzeniami połykania hospitalizowanych w Klinice Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. U wszystkich pacjentów wykonano 24-godzinny pomiar impedancji śródprzełykowej. Następnie po 7-10-dniowym okresie żywienia przez zgłębnik nosowo-żołądkowy lub nosowo-jelitowy, wytwarzano metodą endoskopową przetoki odżywcze: przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG) - n=11, przezskórną endoskopową gastrojejunostomię (PEG/PEJ) - n=1. Wyniki: Patologiczny refluks żołądkowo-przełykowy stwierdzono u 6 pacjentów (42,65%) - refluks kwaśny u 2 dzieci, refluks niekwaśny u 4 pacjentów. Ogółem wykryto 418 epizodów refluksu, z czego 179 (42,82%) stanowiły epizody refluksu kwaśnego, a 239 (57,17%) epizody niekwaśne. ?rednia liczba epizodów refluksu na dobę wynosiła 29,85 (±28,69; zakres: 1-79). Całkowity procent czasu ekspozycji na refluksat wynosił średnio 2,0% (0,1-7,8%). Dodatni wskaźnik objawów (symptom index - SI) uzyskano u 1 pacjenta z refluksem niekwaśnym (ulewania - 4 epizody; SI-100%). U wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do PEG wykazano dobrą tolerancję żywienia, niezależnie od wyników impedancji - przyrost masy ciała. Wnioski: Wstępne wyniki badań sugerują, że obecność refluksu żołądkowo-przełykowego w badaniu MII-pH nie wyklucza dobrej tolerancji żywienia przez gastrostomię u dzieci z przewlekłymi schorzeniami oun. Zastosowanie żywienia enteralnego u dzieci z przewlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego umożliwia poprawę stanu odżywienia. Wybór drogi żywienia dojelitowego powinien opierać się na ocenie danych klinicznych oraz MII-pH z indeksem objawów.