Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej

Autor:
Izabela Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
307
Strona końcowa:
312
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nadwrażliwość, dodatki do żywności
Czytaj

Żywność, którą spożywamy na co dzień, jest w większości mocno przetworzona. Producenci żywności stosują dodatki do żywności (food additives), aby przedłużyć jej okres przydatności do spożycia, poprawić wygląd, smak, zapach, nadać odpowiednią konsystencję. Wszystkie dozwolone dodatki są dokładnie badane i muszą być uznane za bezpieczne dla ogółu społeczeństwa. Wraz ze wzrostem częstości występowania nadwrażliwości pokarmowej coraz częściej obserwujemy pacjentów z nadwrażliwością na substancje dodawane do żywności. Mechanizmy nadwrażliwości na te substancje nie są jeszcze w pełni poznane, a objawy kliniczne mogą być bardzo różnorodne. Najczęściej są to objawy skórne i oddechowe, rzadziej reakcje ogólnoustrojowe i ze strony przewodu pokarmowego. Ze względu na złożone i często trudne do określenia mechanizmy patogenetyczne, diagnostyka tej nadwrażliwości jest trudna. Złotym standardem w diagnostyce nadwrażliwości na substancje dodawane do żywności jest podwójnie ślepa próba prowokacji kontrolowana placebo. Podstawą leczenia jest eliminowanie z diety pokarmów zawierających substancje dodatkowe wywołujące objawy kliniczne.