Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Erytropoetyna - rola fizjologiczna i zastosowanie terapeutyczne

Autor:
Renata Saganowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
313
Strona końcowa:
318
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
erytropoetyna, niedokrwistość wcześniaków, niedotlenienie okołoporodowe, neuroprotekcja
Czytaj

Erytropoetyna rekombinowana (rhEpo) jest uznanym lekiem, mającym głównie wpływ na hematopoezę. Stosowana jest w leczeniu anemii u pacjentów nefrologicznych, hematologicznych, onkologicznych, wcześniaków, zakażonych HIV oraz w okresie okołooperacyjnym. Wykazuje ona także działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, angiogeniczne oraz hamujące apoptozę. Erytropoetyna (Epo) posiada także właściwości neurotroficzne, neuroprotekcyjne oraz neurogeniczne w uszkodzeniach mózgu, spowodowanych urazem niedotlenieniowym, niedokrwiennym oraz krwawieniem. Praca jest przeglądem współczesnej wiedzy na temat właściwości biologicznych, roli fizjologicznej Epo w procesie hematopoezy oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój mózgu, serca i naczyń krwionośnych. Omówiono budowę Epo, mechanizm działania, jej farmakologię i miejsce występowania Epo receptorów w ustroju człowieka. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania rhEpo, zwłaszcza w neonatologii, jako czynnika erytropoetycznego w anemii wcześniaków, szczególnie tych z niską masą urodzeniową (<1250 g), a także jako markera niedotlenienia oraz potencjalnego czynnika neuroprotekcyjnego w urazie okołoporodowym. Zwrócono także uwagę na możliwe działania niepożądane oraz doniesienia na temat wystąpienia retinopatii u wcześniaków leczonych tym lekiem.