Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciała obce w górnym odcinku przewodu pokarmowego - kiedy podejrzewać, jak stwierdzić i jak postępować?

Autor:
Grażyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
319
Strona końcowa:
324
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ciało obce, przewód pokarmowy, dzieci
Czytaj

Ciała obce w górnym odcinku przewodu pokarmowego zdarzają się u dzieci w każdym wieku, niezależnie od środowiska zamieszkania. W zależności od wieku pacjenta, rodzaju ciała obcego i jego lokalizacji w przewodzie pokarmowym, przyjmuje się określony tryb postępowania medycznego. Większość przypadkowych połknięć ciał obcych dotyczy dzieci w wieku od 2 do 3 lat, co jest konsekwencją ogromnej aktywności poznawczej w tej grupie wiekowej. Ciała obce prawdziwe mogą być znacznie zróżnicowane, a ze względu na kształt, formę i rodzaj zakończenia dzielimy je na ciała obce "ostre" i "obłe" oraz bezoary. Ciała obce ostro zakończone, jak również połknięte baterie stanowią największe zagrożenie dla przewodu pokarmowego. Nowoczesne standardy medyczne proponują szybkie usuwanie ciała obcego za pomocą giętkich endoskopów lub - w przypadku niemożności usunięcia - przemieszczenie ciała obcego w "bezpieczne" dla organizmu miejsce. Praca ta stanowi wskazówkę dla lekarzy praktyków -jak rozpoznawać, diagnozować i jak postępować w przypadku podejrzenia obecności ciała obcego w górnym odcinku przewodu pokarmowego.