Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przetoki tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

Autor:
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Dominika Stańczyk-Tomecka, Anna Rykała-Piotrowska, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
325
Strona końcowa:
328
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
anomalie naczyń wieńcowych, dzieci, echokardiografia, cewnikowanie serca
Czytaj

Przetoki tętnic wieńcowych są rzadkimi anomaliami wśród wrodzonych wad serca u dzieci. Częstość ich występowania szacuje się na 0,002%. Zwykle występują jako wady izolowane, a ich jedynym objawem może być wysłuchiwany skurczowo-rozkurczowy szmer nad sercem. Małe przetoki mogą nie dawać żadnych objawów, natomiast duże mogą prowadzić do niewydolności krążenia. Podstawowym badaniem diagnostycznym w wykrywaniu przetok naczyń wieńcowych jest badanie echokardiograficzne, które pozwala uwidocznić zarówno początek, jak i miejsce ujścia przetoki. Decyzja o podjęciu leczenia oraz wybór metody uzależniony jest od obecności objawów klinicznych i anatomii przetoki. Obecnie metodą preferowaną jest zamykanie przetoki za pomocą sprężynek wewnątrznaczyniowych typu coil. W naszej pracy prezentujemy 3 przypadki przetok tętnic wieńcowych, z których jedną zakwalifikowano do leczenia interwencyjnego, a dwie pozostałe, ze względu na brak objawów klinicznych i niewielki przeciek przez przetokę, pozostawiono do dalszej obserwacji.