Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostre zaburzenie funkcji wątroby w przebiegu kwasicy ketonowej u niemowlęcia ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Autor:
Agnieszka Szypowska, Agata Skórka, Ewa Pańkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
251
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niewydolność wątroby, dziecko, shock liver
Czytaj

Cel pracy: Opis przypadku niemowlęcia ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1, u którego wystąpiło ostre zaburzenie funkcji wątroby jako powikłanie kwasicy ketonowej. Materiał i metody: 10-miesięczny chłopiec rasy kaukaskiej przyjęty do szpitala z pH 6,85, gorączką 39,9°C i glikemią 145 mmol/l. U pacjenta rozpoznano cukrzycę typu 1, kwasicę ketonową i zapalenie ucha środkowego. W czasie 48 godzin leczenia uzyskano prawidłową równowagę kwasowo-zasadową i glikemię. 3 dnia leczenia stwierdzono gwałtowny wzrost poziomu transaminaz do maksymalnych wartości: AspAT 8000 IU/l, AlAT 6000 IU/l; INR=2,9. Od 5 dnia leczenia stopniowo obniżał się poziom transaminaz aż do całkowitej normalizacji wskaźników wątrobowych w ciągu kilku tygodni. W oparciu o nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych, po wykluczeniu infekcji wirusowej i czynników hepatotoksycznych, rozpoznano ostre zaburzenie funkcji wątroby na podłożu niedotlenienia – hypoxic hepatopathy. Wnioski: Kwasica ketonowa powikłana szokiem hipowolemicznym, infekcją i głęboką metaboliczną dekompensacją może prowadzić u niemowlęcia do zaburzeń funkcji wątroby na podłożu niedotlenienia.