Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przedwczesne dojrzewanie płciowe w przebiegu guza hamartoma podwzgórza

Autor:
Magdalena Łuba, Artur Bossowski, Justyna Kulikowska, Mirosława Urban, Maria Szarras-Czapnik, Robert Rutkowski, Tomasz Parol, Tomasz Gąsiorek, Beata Sawicka, Marcin Skrzydło
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
261
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hamartoma podwzgórza, przedwczesne dojrzewanie płciowe, analogi gonadoliberyny
Czytaj

Wprowadzenie: Centralne przedwczesne dojrzewanie płciowe ma najczęściej charakter idiopatyczny. Zaburzenie to może być również wywołane organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, które sugeruje wystąpienie objawów pokwitania już we wczesnym dzieciństwie lub okresie przedszkolnym. Celem pracy było przedstawienie przypadku 4-letniej dziewczynki, u której przedwczesne dojrzewanie płciowe było spowodowane guzem hamartoma zlokalizowanym w okolicy podwzgórza. Opis przypadku: Pierwsze objawy kliniczne przedwczesnego pokwitania - przyspieszone tempo wzrastania oraz powiększenie piersi - zaobserwowano u 4-letniej pacjentki. Podczas badania fizykalnego z odchyleń od normy stwierdzono nadmierny wzrost (powyżej 97 p. centyla) oraz masę ciała (90-97 p. centyl). Rozwój cech płciowych odpowiadał: thelarche III°, pubarche II°, axillarche II°. W diagnostyce różnicowej wykorzystano test z LHRH, który wykazał wartości pokwitaniowe, przy prawidłowych wartościach DHAS, PRL, TSH, a-fetoproteiny. Zaawansowany wiek kostny odpowiadał wartościom właściwym dla 8 lat i 10 miesięcy przy wieku wzrostowym 7 lat. Ostateczne rozpoznanie oparto na podstawie badania rezonansu magnetycznego głowy. Aktualnie pacjentka pozostaje w trakcie terapii analogiem gonadoliberyny (dekapeptyd triptorelina - Diphereline). Wnioski: W pracy zwrócono uwagę na skuteczność, jak również bezpieczeństwo zastosowania leczenia farmakologicznego triptoreliną w terapii przedwczesnego dojrzewanie płciowego w przebiegu guza hamartoma. Zahamowanie progresji objawów klinicznych do momentu osiągnięcia przez pacjenta wieku chronologicznego właściwego dla wystąpienia cech dojrzewania płciowego, daje szansę na zredukowanie problemów zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych dziecka.