Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży z zespołem Downa w ocenie opiekunów – analiza materiału własnego

Autor:
Ewa Barg, Marta Bury, Tomasz Marczyk, Katarzyna Pałac, Magdalena Wirth
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
230
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Downa, dojrzewanie, rozwój psychoseksualny
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół Downa (ZD) jest jedną z najczęstszych chorób genetycznych, wpływającą na rozwój psychoruchowy i psychoseksualny. ZD związany jest z upośledzeniem umysłowym jak również typowo współwystępują z nim zaburzenia endokrynologiczne. Celem pracy była ocena rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Grupa badana obejmowała 33 osoby z zespołem Downa w wieku 11-26 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w oparciu o pomiary antropometryczne młodzieży z ZD oraz skierowany do rodziców kwestionariusz, w którym pytano o zaobserwowane u dzieci objawy fizycznego i psychicznego dojrzewania płciowego oraz o poglądy na temat życia seksualnego osób z ZD. Wyniki: Większość pytanych rodziców zaobserwowała objawy fizycznego dojrzewania płciowego swych podopiecznych. Ponad 60% dzieci zareagowało na te zmiany ciekawością. U ok. 70% dziewcząt pojawiło się menarche. 91% rodziców zaobserwowało zmiany w zachowaniu swoich podopiecznych, najczęściej relacjonowali: chwiejność nastroju, bunt, wstydliwość. 37% rodziców uświadomiło seksualnie swoje dziecko, z czego większość w odpowiedzi na jego zainteresowanie. 47% podopiecznych – przeważali chłopcy, wykazało zainteresowanie płcią przeciwną. Połowa dzieci opowiadała rodzicom o planach założenia rodziny, jednakże większość opiekunów sprzeciwiała się możliwości założenia rodziny przez swoje dzieci. Pytani o środki antykoncepcyjne, jako preferowane wskazywali tabletki antykoncepcyjne i sterylizację. W przypadku, gdyby okazało się, że córka/syn będzie mieć dziecko, 34% rodziców zareagowałoby paniką. 23% ankietowanych nie zaakceptowałoby związków osób dorosłych z ZD, 66% było przeciwnych posiadaniu przez nich potomstwa. Wnioski: Rozwój psychoseksualny osób z zespołem Downa odznacza się podobnymi cechami jak dojrzewanie młodzieży zdrowej. Istotnym problemem jest potrzeba prowadzenia edukacji seksualnej oraz zapewnienie wsparcia młodzieży z ZD – to pozwoli zapobiec zarówno nadużyciom seksualnym jak też aseksualnemu traktowaniu dorastających nastolatków z zespołem Downa.