Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność tetracykliny i nikotynamidu w leczeniu pemfigoidu pęcherzowego

Autor:
Monika Kałowska, Beata Jakubowska, Katarzyna Woźniak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pemfigoid pęcherzowy, tetracyklina, nikotinamid, klobetazol
Czytaj

Wprowadzenie: Pemfigoid pęcherzowy (BP) jest autoimmunologiczną podnaskórkową chorobą pęcherzową skóry, która występuje u osób w wieku podeszłym, często cierpiących i leczonych z powodu różnych chorób internistycznych. Cel pracy: Ocena skuteczności skojarzonej terapii tetracykliną 1,5 g/dobę z nikotynamidem 0,6 g/dobę oraz kremem z 0,05% klobetazolem na nadżerki u 4 kobiet z pemfigoidem pęcherzowym. Wyniki: U wszystkich pacjentek obserwowano zahamowanie wysiewów pęcherzy oraz zmian rumieniowo-obrzękowych przypominających pokrzywkę w ciągu 7-12 dni, a całkowite wygojenie zmian skórnych uzyskano w ciągu 1-3 mies. Nie obserwowano działań niepożądanych w związku ze stosowaniem tetracykliny, nikotynamidu i klobetazolu. Wszystkie pacjentki pozostają w remisji klinicznej. Wnioski: Wybór sposobu leczenia pemfigoidu pęcherzowego powinien zależeć przede wszystkim od wieku, stanu ogólnego pacjenta, współistniejących chorób i przyjmowanych przez niego leków, a nie od rozległości zmian skórnych. U osób starszych ze współistniejącymi obciążeniami internistycznymi i pemfigoidem pęcherzowym leczenie tetracykliną w skojarzeniu z nikotynamidem i miejscowym klobetazolem powinno być rozważone w pierwszej kolejności.