Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Neurotoksyna eozynofilowa (eosinophil-derivedneurotoxin, EDN) a autoprzeciwciała IgA wobec transglutaminazy naskórkowej w opryszczkowatym zapaleniu skóry

Autor:
Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
15
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
opryszczkowate zapalenie skóry, neurotoksyna eozynofilowa, transglutaminaza naskórkowa, IgA
Czytaj

Wprowadzenie: Opryszczkowate zapalenie skóry (DH) cechuje się autoimmunizacją wobec transglutaminazy naskórkowej (eTG) i naciekami neutrofilówz domieszką eozynofilów. Neurotoksyna eozynofilowa (EDN/RNaza 2) jestważnym produktem aktywnych eozynofilów. Cel pracy: Celem pracy była ocena, czy u chorych na DH autoprzeciwciała IgA przeciwko eTG związane są z uczynnieniem eozynofilów, badanym stężeniem EDN/ RNazy2. Materiały i metody: Badaniami objęto 25 pacjentów z DH i 21 osób z grupy kontrolnej złożonej z bezobjawowych krewnych chorych na dermatozyz kręgu pęcherzycy zwykłej i pęcherzycy liściastej. Poziom surowiczych autoprzeciwciał IgA wobec eTG oraz stężenie EDN/RNazy 2 w surowicach oceniano techniką ELISA, a wyniki opracowano statystycznie. Wyniki: Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między stężeniem EDN/RNazy 2 u chorych na DH w porównaniu z krewnymi. Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji między poziomem autoprzeciwciał IgA wobec eTG a stężeniem EDN/RNazy 2 u chorych na DH. Wnioski: Stężenie EDN/RNazy 2 w surowicy nie jest istotnym wskaźnikiem uczynnienia eozynofilów w DH. Wydaje się, że autoprzeciwciała IgA wobec eTG nie są związane z uczynnieniem eozynofilów, mierzonym uwalnianiem EDN/RNazy 2.