Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane czynniki psychologiczne w łuszczycy i trądziku różowatym

Autor:
Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
20
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, trądzik różowaty, emocje, stres
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach prowadzonych jest coraz więcej badań na temat związku między schorzeniami skóry a psychiką człowieka. Ich celem jest ukazanie szerokiego i złożonego spektrum tej relacji oraz traktowanie pacjenta z chorobami skóry w sposób holistyczny. Dla psychologów, psychiatrów i dermatologów zjawisko to jest wyzwaniem do dalszych poszukiwań optymalnych sposobów terapii. Cel pracy: Celem pracy była ocena rodzaju stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem i kontroli emocjonalnej wśród osób leczonych z rozpoznaniem łuszczycy i trądziku różowatego oraz dokonanie porównania zebranych wyników pod względem rodzaju choroby i płci badanych osób. Materiał i metody: Badaniem objęto 70 osób w wieku od 18 do 73 lat, leczonych w Klinice Dermatologii UM wŁodzi. W skład badanej grupy weszło 35 osób złusz-czycą i 35 osób z trądzikiem różowatym. Do oceny wybranych czynników psychologicznych wykorzystano następujące metody: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych R.H. Moosa oraz Kwestionariusz Kontroli Emocji J. Brzezińskiego. Wyniki: Rodzaj choroby skóry jedynie częściowo różnicował badanych pacjentów pod względem analizowanych czynników psychologicznych. Były to: kontrola sytuacji emotogennych, pobudliwość emocjonalna i unikanie poznawcze. Badane kobiety różniły się od mężczyzn, jeśli chodzi o kontrolę ekspresji emocjonalnej i kontrolę sytuacji emotogennych oraz pod względem ogólnej odporności emocjonalnej. Wśród wszystkich badanych pacjentów pozytywne aspekty kontroli emocjonalnej korelowały z rzadszym stosowaniem mniej korzystnych strategii radzenia sobie ze stresem. Wnioski: Związek między sferą emocjonalnąa procesami zachodzącymi w skórze polega na wzajemnym oddziaływaniu. W chorobach dermatologicznych problemy psychiczne, zazwyczaj długotrwałe, bywają czynnikami wywołującymi, a niekiedy zaostrzającymi objawy chorobowe. Tylko wybrane z analizowanych czynników psychologicznych różnicowały w sposób znamienny statystycznie badanych, co może stanowić potwierdzenie koncepcji stresu jako nieswoistej reakcji organizmu.