Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza bibliometryczna polskich publikacji w światowym piśmiennictwie dermatologicznym w latach 1994-2005

Autor:
Adam Reich, Dominik Samotij, Katarzyna Trybucka, MarekŚrama, Anna Tracińska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
24
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
publikacje, bibliometria, bibliografia medyczna, dermatologia
Czytaj

Wprowadzenie: Analiza bibliometryczna publikacji naukowych stała się odrębnądziedziną nauki, często wykorzystywaną do oceny osiągnięć jednostek naukowo--badawczych. Cel pracy: Ocena wkładu polskich dermatologów w rozwój światowej dermatologii w okresie 1994-2005. Materiał i metody: Ocenę osiągnięć naukowych polskich dermatologów oparto na analizie częstości publikacji prac polskich autorów w renomowanych czasopismach dermatologicznych w latach 1994-2005. Łącznie przeanalizowano 8 czasopism, które podzielono na 2 grupy: do grupy A zaliczono 4 najlepsze czasopisma dermatologiczne o najwyższym współczynniku wpływu, do grupy B wybrano kolejne 4 czasopisma dermatologiczne, ukierunkowane głównie na aspekty kliniczne chorób skóry, o utrwalonej pozycji na świecie i w Europie. Wyniki: Wśród analizowanych 14893 publikacji łącznie zidentyfikowano 70 prac, których pierwszymi autorami (n=51; 72,86%) lub współautorami (n=19; 27,14%) byli autorzy z Polski, w tym 28 (40%) w czasopismach zaliczonych do grupy A oraz 42 (60%) w pismach zaliczonych do grupy B. W grupie A prace polskie stanowiły zaledwie 0,27% wszystkich opublikowanych doniesień; w przypadku zaś grupy B prace polskie stanowiły 0,93% wszystkich prac (grupa A vs. grupa B: p<0,001). W grupie A prace polskiego autorstwa w większości były pracami oryginalnymi (n=22; 78,57%), jedynie sporadycznie spotykane były inne typy publikacji (n=6; 21,43%). Również w grupie B dominowały prace oryginalne (n=19; 45,24%), jednak Polacy często byli także autorami prac kazuistycznych (n=11; 26,19%) i poglądowych (n=7; 16,67%) (grupa A vs. grupa B: p=0,03). Wnioski: Polacy byli autorami jedynie niewielkiego odsetka wszystkich publikacji dermatologicznych. Wydaje się, że zmiana tej sytuacji będzie możliwa jedynie w przypadku zdecydowanego zwiększenia w Polsce finansowania dermatologii jako dyscypliny naukowej. Cennym byłoby stworzeniesystemu stypendialnego, dzięki któremu wspierano by tejednostki naukowo-badawcze, które na co dzień zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej dermatologii. Należy mieć także nadzieję, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wspomoże rozwój dermatologii w Polsce, i że dyscyplina ta będzie przez inne środowiska uznawana za jedną z wiodących w naszym kraju.