Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wysiewne łagodne znamiona komórkowe barwnikowe wywołane przeszczepieniem nerki

Autor:
Ellen K. Hoogeveen, Jan M. Broekman, René W.A. Janssens
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
30
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
znamiona komórkowe barwnikowe, przeszczepienie nerki
Czytaj

Promieniowanie ultrafioletowe razem z leczeniem immunosupresyjnym stanowią dobrze znane czynniki ryzyka powstania czerniaka złośliwego. Ryzyko to jest wprost proporcjonalne do intensywności leczenia immunosupresyjnego. ?redni czas, jaki upływa od przeszczepienia nerki do rozpoznania czerniaka złośliwego, wynosi około 5 lat. Dane epidemiologiczne dowodzą, że ryzyko powstania czerniaka złośliwego u biorców przeszczepów nerki jest 2-krotnie wyższe w stosunku do skorelowanej populacji. Niewiele jest natomiast danych na temat wysiewnych łagodnych znamion komórkowych barwnikowych (eruptive benign melanocytic nevi), które są znamionami ujawniającymi się w ciągu kilku miesięcy po leczeniu immunosupresyjnym. Opisano przypadek pacjenta po przeszczepieniu nerki, u którego w 13. roku po transplantacji doszło do wysiewu licznych znamion komórkowych barwnikowych na podeszwach. Wykonano badania epiluminescencyjne i histopatologiczne znamion. Badania epiluminescencyjne ujawniły obecność równoległych bruzd, z regularną pigmentacją, bez zajęcia listewek międzybrodawkowych skóry. Usunięto i zbadano histopatologicznie dwa znamiona o najbardziej nieregularnym kształcie. W obu przypadkach wykazano obraz histologiczny znamion komórkowych barwnikowych złożonych bez cech dysplazji. Po roku wykonano kolejne biopsje i uzyskano podobne wyniki. Autorzy postawili rozpoznanie: wysiewne łagodne znamiona komórkowe barwnikowe (eruptive benign melanocytic nevi), odnosząc ich powstanie do leczenia immunosupresyjnego.