Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skóra okolicy pośladkowej nie jest optymalnym miejscem biopsji do bezpośredniego badania immunofluorescencyjnego w diagnostyce opryszczkowatego zapalenia skóry. Opis przypadku opryszczkowatego zapalenia skóry w odmianie Cottiniego

Autor:
Anna Lutkowska, Paweł Pietkiewicz, Joanna Sulczyńska-Gabor, Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
33
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
opryszczkowate zapalenie skóry, immunofluorescencja bezpośrednia, okolica pośladkowa
Czytaj

Opryszczkowate zapalenie skóry (dermatitis herpetiformis, DH) jest autoimmunizacyjną dermatozą pęcherzową związaną z enteropatią glutenozależną. Badaniem referencyjnym do diagnostyki tej choroby jest metoda immunofluorescencji bezpośredniej (direct immunofluorescence test, DIF) wycinka bezwykwitowej skóry. W tym doniesieniu opisano chorego z DH w odmianie Cottiniego, u którego badanie DIF ze skóry pośladka dało wynik ujemny, zaś ze skóry okołowykwitowej w okolicy kolanowej pozwoliło stwierdzić złogi IgA charakterystyczne dla DH. Na podstawie danych z piśmiennictwa i znamiennych chorych z ośrodka poznańskiego postuluje się, że u chorego podejrzewanego o DH biopsja do DIF nie powinna być wykonywana w okolicy pośladka, gdzie nie ma i nie było uprzednio żadnych wykwitów skórnych (przykładowo DH w odmianie Cottiniego). Wydaje się jednak zasadne, aby w przypadku zajęcia skóry pośladka nadal uważać okołowykwitową skórę pośladka jako właściwe miejsce pobrania wycinka do DIF.