Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek śluzówkowo-skórnej odmiany pęcherzycy zwykłej w przebiegu raka płaskonabłonkowego w obrębie jamy ustnej leczonego radioterapią

Autor:
Artur Chruśliński, Izabela Niśkiewicz, Agnieszka Puchała, Magdalena Zajkowska, Aleksandra Budzińska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Grażyna Stryczyńska, Ewa Adamiak, Tomasz Bajon, Jan Bręborowicz, Justyna Gornowicz, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
41
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca zwykła, pęcherzyca paraneoplastyczna, rak płaskonabłonkowy, radioterapia
Czytaj

Ujawnienie się pęcherzycy u pacjenta powinno skłonić lekarza do poszukiwania toczącego się złośliwego procesu nowotworowego. Złośliwe nowotworzenie może współistnieć zarówno z pęcherzycą paraneoplastyczną, jak i innymi odmianami pęcherzycy. Zaprezentowano przypadek58-letniego chorego na postać śluzówkowo-skórną pęcherzycy zwykłej, u którego pierwotnie niezdiagnozowane wykwity pęcherzowe pojawiły się przed rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego migdałka podniebiennego, podniebienia miękkiego i języczka, a zastosowana radioterapia miejscowa doprowadziła do znacznego, lecz odwracalnego, zaostrzenia zmian pęcherzowych.