Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postać d'emblee ziarniniaka grzybiastego - opis przypadku

Autor:
Anna Grajewska, Marcin Orłowski, Małgorzata Wilk, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
42
Strona końcowa:
45
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ziarniniak grzybiasty, chłoniakT-komórkowy
Czytaj

Ziarniniak grzybiasty zaliczany jest do chłoniaków złośliwych T-komórkowych, które charakteryzują się występowaniem zmian na skórze. Szybki rozwój guzów skóry w przebiegu ziarniniaka grzybiastego bez wystąpienia stadium plamistego lub tarczowatego świadczy o postaci d'emblee choroby, po raz pierwszy opisanej przez Vidala i Brocqa (1885). W pracy przedstawiono przypadek chorego, u którego pierwsza zmiana guzowata na skórze pojawiła się w okolicy nadgarstka prawej kończyny górnej, a następnie w krótkim czasie (3 mies.) wystąpiły zmiany skórne guzowate na skórze gładkiej całego ciała. Na podstawie objawów klinicznych i badania histopatologicznego rozpoznano ziarniniaka grzybiastego. Przypadek choroby przedstawiony jest z powodu charakterystycznego przebiegu typowego dla postaci d'emblee ziarniniaka grzybiastego oraz ze względu na rzadką częstość występowania tej odmiany choroby.