Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ustekinumab w leczeniu łuszczycy

Autor:
Joanna Salomon, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
52
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ustekinumab,łuszczyca, leczenie, leki biologiczne
Czytaj

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną występującą u około 2-3% ludzi w populacji ogólnej. Schorzenie to stanowi istotny problem kliniczny zarówno ze względu na dużą częstość występowania, jak i na przewlekłość choroby oraz brak możliwości jej całkowitego wyleczenia. Ostatnio wiele zainteresowania wzbudziły leki biologiczne, uważane za przełom w leczeniu łuszczycy. Ustekinumab (CNTO1275) jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, wiążącym się z podjednostką p40 ludzkich cytokin - interleukiny 12 (IL-12) i IL-23 i blokującym w ten sposób interakcję tych substancji z receptorem IL-12R(51. W pracy zaprezentowano wyniki dotychczasowych prób klinicznych nad skutecznością i bezpieczeństwem ustekinumabu. Ustekinumab, najnowszy lek biologiczny nowej klasy stosowany w leczeniu łuszczycy, wydaje się bardzo obiecującą opcją terapeutyczną. Wyniki dotychczasowych prób klinicznych jednoznacznie wskazują na dużą skuteczność i jednocześnie wysoki profil bezpieczeństwa tego leku. Lek stosuje się w iniekcjach podskórnych w dawce 45 mg/90 mg w tygodniu 0 i 4, a następnie co 12 tygodni. Zaletą takiej terapii jest jej wygoda - lek dostępny jest w ampułkostrzykawkach, podaje się go podskórnie, praktycznie tylko 4 razy w ciągu roku. Taki schemat leczenia powinien być szczególnie doceniany przez osoby młode, aktywne zawodowo i społecznie, a terapia umożliwia prowadzenie normalnego życia bez nadmiernego zaangażowania czasowego chorego w proces terapeutyczny.