Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza stężenia ghreliny i obestatyny w surowicy krwi u dzieci i młodzieży w schorzeniach autoimmunologicznych tarczycy

Autor:
Beata Sawicka, Artur Bossowski, Mirosława Urban, Mieczysław Szalecki, Jolanta Wysocka, Alicja Koput, Beata Żelazowska-Rutkowska, Jolanta Tobolczyk, Marcin Skrzydło, Franciszek Rogowski, Magdalena Łuba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
20
Strona końcowa:
27
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ghrelina, obestatyna, choroba Gravesa-Basedowa, zapalenie tarczycy typu Hashimoto
Czytaj

Wprowadzenie: Schorzenia tarczycy przebiegają ze zmianami masy ciała - w nadczynności tarczycy dochodzi do jej obniżenia, zaś w niedoczynności obserwuje się jej wzrost. Badania z ostatnich lat wykazały udział nowych czynników, takich jak ghrelina i obestatyna, w regulacji masy ciała. Te dwa blisko spokrewnione hormony wykazują odmienne działanie: ghrelina pobudza, podczas gdy obestatyna hamuje łaknienie. Celem pracy była analiza stężenia ghreliny i obestatyny u dzieci z nieleczoną nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa, subkliniczną niedoczynnością tarczycy w zapaleniu tarczycy typu Hashimoto oraz w grupie dzieci z wolem obojętnym. Materiał i metody: Badaniem objęto 78 podopiecznych Poradni Endokrynologicznej II Kliniki Chorób Dzieci UM w Białymstoku i CZD w Warszawie z chorobą Gravesa-Basedowa (29 dziewcząt i 2 chłopców; w wieku od 6 do 21 lat - średnio 15,2 roku) oraz z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto (29 dziewcząt i 3 chłopców; w wieku od 9 do 18 lat-średnio 14,8 roku). Grupę kontrolną stanowiła młodzież w stanie klinicznej i biochemicznej eutyreozy z wolem obojętnym (13 dziewcząt i 2 chłopców; w wieku od 9 do 18 lat - średnio 14,6 roku). U wszystkich badanych oznaczono stężenie ghreliny i obestatyny metodą RIA (Phoenix Pharmaceuticals, USA). Wyniki: U dzieci i młodzieży z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa stwierdzono niższe stężenia ghreliny niż u osób z wolem obojętnym oraz subkliniczną niedoczynnością tarczycy w przebiegu zapalenia typu Hashimoto (123±23 vs. 151±45; vs. 140±36 pg/ml, p<0,02, ns). Z kolei stężenia obestatyny były niższe w grupie z nieleczoną subkliniczną niedoczynnością tarczycy w zapaleniu Hashimoto w porównaniu do grupy z wolem prostym i zapaleniem tarczycy typu Hashimoto w eutyreozie (203,28±59 vs. 222,49±49; 267,24±70 pg/ml, p<0,03, p<0,02). W grupie z nieleczoną nadczynnością tarczycy obserwowano znamienną zależność między stężeniem ghreliny a stężeniem fT3 (r= -0,36, p<0,4) i fT4 (r=- 0,45, p<0,01). Wnioski: Zaburzenia hormonalne w przebiegu schorzeń tarczycy wieku rozwojowego mają istotny wpływ na stężenia uwalnianych hormonów regulujących łaknienie: ghreliny (w nadczynności tarczycy) oraz obestatyny (w niedoczynność tarczycy).