Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena dobowych profilów glikemii uzyskanych przy użyciu systemu ciągłego monitorowania glikemii u dzieci z cukrzycą typu 1 o dobrym wyrównaniu metabolicznym

Autor:
Krzysztof Tucholski, Grażyna Deja, Eliza Skała-Zamorowska, Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci, ciągłe monitorowanie glikemii
Czytaj

Wprowadzenie: Skuteczna terapia cukrzycy wymaga utrzymania glikemii w wąskim zakresie ze względu na poważne konsekwencje hiperglikemii pod postacią późnych powikłań, jak i ryzyko ciężkiego niedocukrzenia. Cel ten może być trudny do osiągnięcia szczególnie u małych dzieci. Cel pracy: Ocena dobowych profilów glikemii uzyskanych przy użyciu systemu ciągłego monitorowania glikemii u dzieci z cukrzycą typu 1 o dobrym wyrównaniu metabolicznym. Materiał i metody: U 32 dzieci (19 chłopców) w wieku 8,34±3,38 lat, chorujących na cukrzycę typu 1 od 3,76±2,2 lat z dobowym zapotrzebowaniem na insulinę 0,69±0,2 j/kg o dobrym stopniu wyrównania metabolicznego (HbA1c=6,59±0,66%) podłączono urządzenie Medtronic Guardian RT™ na okres 2,92±0,61 dni. Analiza prowadzona w okresach dnia (7:00-22:00), nocy (22:00-7:00) i pełnego zapisu obejmowała następujące parametry: średnia (mG) i odchylenie standardowe glikemii (sdG), czasy trwania (t) i średnie glikemie w trakcie trwania (mGex): hiperglikemii >160 i >135 mg/dL (8,9 i 7,5 mmol/L) oraz hipoglikemii <55 i <70 mg/dL (3 i 3,9 mmol/L). Wyniki: Analizowane parametry nie różniły się w zależności od okresu doby. Wartości dla pełnego zapisu wynosiły: mG=120,9 mg/dL (6,72 mmol/L), sdG=39,73 mg/dL (2,18 mmol/L), t>135=32,04%, t>160=17,29%, mGex>135=169,78 mg/dL (9,43 mmol/L), mGex>160=189,2 mg/dL (10,51 mmol/L), t<55=0,91%, t<70=8,78%, mGex<55=51,99 mg/dL (2,89 mmol/L), mGex<70=63,18 mg/dL (3,51 mmol/L). Współczynniki korelacji pomiędzy zmierzonymi wartościami, a stężeniem HbA1c były największe dla pełnego zapisu: mG r=0,44 (p<0,02), t>135 r=0,49 (p=0,005), t>160 r=0,45 (p=0,01), mGex> 135r=0,49 (p=0,005), mGex>160 r=0,47 (p<0,01). Nie występowały korelacje pomiędzy liczbą kalibracji na dobę (6,62±2,53), a mG, t>135 i >160. Wnioski: System ciągłego monitorowania uwidocznił niemal fizjologiczne profile glikemii u dzieci o dobrym stopniu wyrównania metabolicznego. Czasy trwania hiper i hipoglikemii były bardzo krótkie.