Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka grzybów występujących w środowisku oddziału intensywnej terapii. Część 1. Występowanie grzybów a potencjalne ryzyko zakażeń grzybiczych

Autor:
Agnieszka Gniadek, Aleksander Garlicki, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
10
Strona końcowa:
14
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, środowisko, szpital
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjenci poddawani terapii w oddziałach intensywnej terapii, ze względu na ciężki stan zdrowia oraz inwazyjny sposób leczenia, w dużym stopniu są narażeni na zakażenia grzybicze, mogące rozprzestrzeniać się drogą powietrzną lub drogą krwi. Cel pracy: Celem pracy była ocena obecności grzybów występujących w środowisku klimatyzowanego oddziału intensywnej opieki medycznej kliniki chorób zakaźnych. Materiał i metody: Z powietrza metodąaspiracyjnąaparatemMAS-100orazze ścian, podłóg i konsoli dla pielęgniarek metodą odciskowąCount-Tact w listopadzie 2007 r. izolowano grzyby z 11 pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ w Krakowie. W ciągu 5 kolejnych dni, dwukrotnie - rano i wieczorem - dokonywano pomiaru liczby grzybów we wszystkich pomieszczeniach badanego oddziału. Wyrosłe na podłożu kolonie grzybów liczono, a identyfikację przeprowadzono wg zasad przyjętych w mikologii. Wyniki: Z badanych pomieszczeń uzyskano 120 próbek powietrza, gdzie wzrost grzybów obserwowano w 114, a ich średnie liczby wahały się od 5 do 170 jednostek tworzących kolonie w 1 m3 (j.t.k./m3). Spośród 60 odcisków pobranych ze ścian, podłóg oraz konsoli dla pielęgniarek w 48 obserwowano wzrost grzybów, gdzie średnie liczby wahały się od 0,04 do 3,45 j.t.k./cm2. Grzyby pleśniowe z rodzaju: Penicillium, Cladosporium i Aspergillus występowały we wszystkich badanych pomieszczeniach. Wniosek: Liczby kolonii grzybów w powietrzu w żadnej z pobranych próbek nie przekraczały norm dla II klasy czystości pomieszczeń wg norm polskich (liczba j.t.k./m3<300).