Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka grzybów występujących w środowisku oddziału intensywnej terapii. Część 2. Cytotoksyczność wyizolowanych grzybów z rodzaju Aspergillus

Autor:
Agnieszka Gniadek, Anna B. Macura, Magdalena Twarużek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
18
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
środowisko, cytotoksyczność, Aspergillus
Czytaj

Wprowadzenie: Podstawą opieki nad chorym z zaburzonymi mechanizmami odpornościowymi jest stworzenie takich warunków środowiskowych, w których ryzyko zakażeń jest minimalne. Dotyczy to w szczególności zakażeń grzybiczych. Cel pracy: Celem pracy była ocena cytotoksyczności szczepów z rodzaju Aspergillus występujących w środowisku klimatyzowanego oddziału intensywnej opieki medycznej kliniki chorób zakaźnych. Materiał i metody: Spośród grzybów izolowanych ze środowiska 11 pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ w Krakowie wybrano 9 szczepów grzybów z rodzaj u Aspergillus i poddano je szczegółowej ocenie testem cytotoksyczności MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide). Wyniki: Grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus występowały we wszystkich badanych pomieszczeniach. Spośród 9 szczepów grzybów poddanych analizie MTT, 8 wykazało cytotoksyczność. Wnioski: Cytotoksyczne szczepy grzybów z rodzaju Aspergillus, znajdujące się w środowisku pacjentów z obniżoną odpornością, mogą stanowić potencjalne dodatkowe zagrożenie dla tych chorych.