Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia zakażeń dermatofitowych w populacji dziecięcej w rejonie Wrocławia w latach 2004-2008

Autor:
Alina Jankowska-Konsur, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Ewa Plomer-Niezgoda, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
23
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
epidemiologia, dermatofity, dzieci, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenia dermatofitowe występują rzadziej u dzieci niż u dorosłych, stanowią jednak ważny problem kliniczny, terapeutyczny i epidemiologiczny. Cel pracy: Celem pracy była analiza zakażeń dermatofitowych w populacji pediatrycznej na Dolnym Śląsku. Materiał i metody: W latach 2004-2008 w Pracowni Mikologicznej przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu stwierdzono 128 przypadków zakażenia dermatofitowego u dzieci w wieku 0-18 lat. Obecność zakażenia określano w podejrzanych klinicznie zmianach i potwierdzano badaniem bezpośrednim oraz hodowlą. Wyniki: Najczęstszym izolowanym patogenem był Trichophytonmentagrophytes var.granulosum (37%) i Trichophytonrubrum (28%). Najczęstszą lokalizacją zakażenia była skóra gładka (56,3%), owłosiona skóra głowy (14,8%) i stopy (14%). Szczyt częstości występowania zakażenia owłosionej skóry głowy obserwowano u dzieci wwieku 3-6 lat. Zakażenia stóp obserwowano najczęściej u dzieci najstarszych (16-18 lat), podobnie jak zakażenia paznokci stóp i rąk, które u młodszych dzieci występowały rzadko. Zakażenia dermatofitowe u dzieci najmłodszych są rzadkością bez względu na lokalizację. Wnioski: Zakażenia populacji dziecięcej charakteryzują się odmiennością lokalizacji, a także częściowo rodzajem patogenu w porównaniu z populacją pacjentów dorosłych. Umiejscowienie zmian skórnych w przebiegu za każenia dermatofitami zmienia się także wraz z wiekiem badanych dzieci.