Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Białymstoku i Krakowie

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Agnieszka Gniadek, Cecylia R. Łukaszuk, Anna B. Macura, Wojciech Kułak, Bogumiła Kraszyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, rehabilitacja, Białystok, Kraków
Czytaj

Wprowadzenie: Patogeny grzybicze stanowią bardzo ważny element składowy tzw. aerozolu biologicznego. Ich źródłem może być personel, pacjent, powietrze, sprzęt szpitalny, urządzenia wodno-kanalizacyjne i filtracyjne szpitala. Cel pracy: Ocena częstości występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Białymstoku i Krakowie oraz wykazanie ewentualnych zależności między lokalizacją pracowni, liczbą kolonii grzybów a temperaturą i wilgotnością w nich panującą. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w wybranych pracowniach rehabilitacyjnych Białegostoku i Krakowa. Materiał do badań stanowiło powietrze pobierane: przy wejściach do budynku, korytarzu oraz w wybranych pomieszczeniach, a także próbki pobierane ze ścian, materacy, ławek, wanien, ścian basenu. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100, a pomiaru wilgotności i temperatury termohigrometru PWT-401 firmy Elmetron. Biologiczne monitorowanie skażenia powierzchni prowadzono za pomocą aplikatora Count-Tact. Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: Największą liczbę grzybów izolowano z próbek powietrza pobranych z sali kinezyterapii (Białystok - 36 CFU/l, Kraków - 21 CFU/l) oraz z korytarza II (Białystok -34 CFU/l, Kraków - 20 CFU/l). Najwyższa temperatura w Białymstoku panowała na korytarzu przed wejściem do budynku (23,5°C), w Krakowie - w gabineciefizykoterapii (26,4°C). Najwyższą wilgotność względną stwierdzono w Białymstoku (31,6%) na korytarzu II, a w Krakowie na korytarzu II (41,4%). Z badanych powierzchni ścian, w obu miastach, największą liczbę kolonii grzybów izolowano w brudowniku (Białystok-14 CFU/l, Kraków -11 CFU/l). Z próbek pobranego powietrza w Białymstoku najczęściej izolowano grzyby z gatunku Candidaalbicans, a w Krakowie z rodzaju Chrysosporium. Ze ścian w Białymstoku w większości izolowano grzyby z gatunku Candida albicans, a w Krakowie z rodzaju Penicillium. Wnioski: Głównym patogenem izolowanym z próbek pobranego powietrza w Białymstoku był grzyb z gatunku Candida albicans, a w Krakowie z rodzaju Chrysosporium. Wykazano istotne zależności między średnimi wartościami CFU/l w zależności od miejsca poboru próbek powietrza. Temperatura i wilgotność panujące w badanych pomieszczeniach świadczą o korzystnych warunkach do rozwoju grzybów.