Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie mieszanych zakażeń paznokci wywołanych przez Candida albicans i Pseudomonas aeruginosa

Autor:
Violetta Ratajczak-Stefańska, Romuald Maleszka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
44
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mieszane zakażenia paznokci, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, leczenie operacyjne paznokci
Czytaj

Wprowadzenie: Mieszane zakażenia paznokci grzybami drożdżopodobnymi i pałeczką ropy błękitnej są dość rzadkie, ale ze względu na swoją uporczywość stanowią znaczny problem terapeutyczny. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie na podstawie własnych doświadczeń skutecznej propozycji postępowania leczniczego w mieszanych zakażeniach paznokci wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida i pałeczkę ropy błękitnej. Materiał i metody: Przedstawiono wyniki terapii 12 chorych uprzednio nieskutecznie leczonych metodami zachowawczymi z powodu mieszanego zakażenia paznokci wywołanego przez Candida albicans i Pseudomonas aeruginosa. U wszystkich tych osób zastosowano leczenie polegające na operacyjnym usunięciu płytek paznokciowych i podawaniu doustnym itrakonazolu w dawce 2xdziennie 100 mg przez 28 dni oraz antybiotyków, na podstawie antybiogramu (gentamycyna, ofloksacyna) przez 14 dni. Zewnętrznie stosowano początkowo 5% maść salicylową, a potem przecieranie łożysk paznokciowych 3% spirytusem rezorcynowym i 3% nalewką jodową oraz smarowanie 0,1% kremem gentamycynowym. Wyniki: U 10 chorych uzyskano wyleczenie, natomiast u 2 pacjentek po okresie poprawy doszło do nawrotu zakażenia, a wyleczenie nastąpiło po ponownym usunięciu płytek paznokciowych i powtórzeniu leczenia po zabiegu. Wniosek: Skojarzone leczenie operacyjne połączone ze stosowaniem leków przeciwgrzybiczych i antybiotyków ogólnie i miejscowo może być z powodzeniem zalecane w uporczywych mieszanych zakażeniach paznokci wywołanych przez Candida albicans i Pseudomonas aeruginosa.