Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjna aspergiloza u pacjentów po przeszczepach

Autor:
Piotr Kurnatowski, Stefan Miśkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
50
Strona końcowa:
53
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
aspergiloza, grzybica inwazyjna, transplantacje
Czytaj

W ostatnich 2 dekadach wzrosła znacząco prewalencja grzybic inwazyjnych (IFI - invasive fungal infection), wywoływanych głównie przez grzyby z rodzajów Candida (72- 228 infekcji /1 mln ludności/rok), Cryptococcus (30-66/1 mln/rok) i Aspergillus (12-34/1 mln/rok), natomiast zmniejszyła się częstość występowania grzybic u pacjentów poddanych przeszczepom. Nadal jednak jest ona wysoka i waha się od kilku do kilkudziesięciu procent, stanowiąc, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po zabiegu, duży problem. Po transplantacji można wyróżnić 3 okresy, w których najczęściej ujawniają się zakażenia lub zarażenia: pierwszy miesiąc, od 1 do 6 mies. i powyżej 6 mies. Po upływie 6 mies. po przeszczepie występujązakażenia takie, jak w ogólnej populacji. Przyjmuje się, że infekcje rozwijają się po przeszczepach u 66-85% pacjentów, z których 2/3 wymaga hospitalizacji. Rozpatrując aspekt epidemiologiczny, należy uwzględnić nie tylko możliwość zakażenia na oddziale zabiegowym, ale przede wszystkim podczas zmiany miejsca pobytu chorego na terenie szpitala (korytarze, windy, przewożenie na badania diagnostyczne itp.). W przypadku inwazyjnej aspergilozy wyróżnia się 3 główne grupy metod diagnostycznych, które pomagają w wykryciu za każenia. Rozróżnia się 4 strategieza pobiegania i leczenia inwazyjnym zakażeniom grzybiczym: • profilaktyka, • leczenie empiryczne, • leczenie wyprzedzające, • leczenie potwierdzonej grzybicy. Artykuł ma na celu zebranie najnowszych informacji na temat inwazyjnych aspergilozy u pacjentów poddanych przeszczepom.