Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność badania event Holter w wykrywaniu zaburzeń rytmu serca

Autor:
Agnieszka Rolnik, Anna Katarzyna Kotula, Agnieszka Gerlic, Beata ?redniawa, Agata Musialik-Łydka, Sylwia Cebula, Anna ?liwińska, Aleksandra Woźniak, Zbigniew Kalarus
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
30
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
omdlenie, arytmia, kołatania serca
Czytaj

Wprowadzenie: Monitorowanie event Holter (cardiac event recorder - CER) jest wykorzystywane u osób, u których sporadycznie pojawiają się objawy sugerujące podłoże arytmiczne. Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności monitorowania event Holter u pacjentów z kołataniami serca i omdleniami, analiza związku między przyczyną kierowania pacjentów na badanie, a typem zaburzeń rytmu serca oraz ocena częstości występowania poszczególnych zaburzeń. Materiał i metodyka: Spośród 364 pacjentów (pts) poddanych badaniu event Holter wyłoniono 240, którzy prawidłowo dokonali rejestracji EKG (kobiety 167, mężczyźni 73, średni wiek45,3±16,7 lat). ?redni czas badania wynosił 14,1 dni±4,3. Badaną populację podzielono na 3 grupy: kierowaną z powodu kołatań serca - 143 pts (59,6%), omdleń - 71 pts (29,6%) oraz innych przyczyn - 26 pts (10,8%). Wyniki: W grupie z kołataniami serca, w czasie badania kołatania serca pojawiły się u 94 pts (65,7%). Zmiany w EKG pojawiły się u 105 pts. U 38 osób (26,6%) zapis EKG był prawidłowy. W grupie kierowanej do diagnostyki omdleń pełna utrata przytomności podczas badania wystąpiła u 6 pacjentów (8,4%), a zasłabnięcie - u 15 (21 %). Zmiany w EKG wystąpiły u 38 pacjentów, u 33 (46,5%) EKG było prawidłowe. Zaburzenia mogące mieć znaczenie kliniczne to: tachykardia zatokowa (57,2%), napadowy częstoskurcz nadkomorowy (24,1%), migotanie (10,2%) i trzepotanie przedsionków (2,4%), częstoskurcz komorowy (1,8%), napadowy blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (0,6%), częstoskurcz węzłowy (0,6%), czynny rytm przedsionko­wy (1,2%). Wnioski: Badanie event Holter jest przydatne w ustalaniu przyczyn kołatań serca. U pacjentów u których podczas badania wystąpiło omdlenie, jego arytmogenne podłoże potwierdzono u ponad połowy z nich. 2/3 pacjentów dokonuje poprawnej rejestracji EKG, umożliwiającej analizę zapisu. U 30% pacjentów zapis EKG jest prawidłowy. Objawy występujące u pacjentów podczas badania, wielokrotnie różnią się od podawanych przez nich wcześniej i będących powodem skierowania na badanie.